Łukasz Basaj

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, psychoonkolog –  nr certyfikatu: SP/1013/2014 w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Psycholog transportu, uprawniony do badań kierowców oraz badań psychotechnicznych w górnictwie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, ukończone Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków. Ukończona czteroletnia Specjalizacja z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, z pozytywnym zaliczeniem egzaminu państwowego z psychologii klinicznej w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Pracownik NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL w Żarach i Żaganiu oraz Centrum Psychoterapii ,,POMOCNA DŁOŃ,, w Szprotawie. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta uzależnień w Łużyckim Centrum Medycznym oraz Przychodni HOLISTIC MED Grzegorz Dobrzyński oraz w punktach konsultacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu i Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu. Wiceprezes Stowarzyszenia Profilaktyczno-Edukacyjno-Terapeutycznego PROFIL w Żarach. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach. Członek Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Województwie Lubuskim. Certyfikowany terapeuta uprawniony do pracy ze sprawcami przemocy domowej – program korekcyjno-edukacyjny DULUTH. Certyfikowany terapeuta indywidualnego programu terapii CANDIS – dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu, certyfikowany trener programu profilaktycznego wczesnej interwencji FreD goes net- dla młodych osób eksperymentujących z używaniem środków psychoaktywnych. Autor i realizator programów profilaktycznych: JOKER NET, KONTRA, PSYCHE-SZAKAL DEBATA O DOPALACZACH, BEZPIECZNA SIEĆ, AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA – programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych – hazardu, gier sieciowych i cyberbezpieczeństwa. Auto i realizator programu neurorehabilitacji funkcji poznawczych NEURO-PROGRES.

Dotychczasowa praktyka i staże kliniczne:

 • Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie,
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych BETANIA
  w Mstowie,
 • Areszt Śledczy w Lublinie, Dział Penitencjarny,
 • W okresie studiów magisterskich wolontariusz na rzecz Pacjentów Kliniki
  Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek.

W ramach specjalizacji z psychologii klinicznej staże w:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Onkologicznej,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu im. J. Gromkowskiego, XI Oddział
  Pediatryczny,
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Oddział Psychiatrii
  Dziecięcej oraz Oddział Psychiatrii Sądowej,
 • 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach, Oddział Psychiatryczny,
 • Uzdrowisko Cieplice Sp. Z.O.O. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, Oddział Rehabilitacyjny
  i Leczenia Środowiskowego,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Zielonej Górze,
  Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ
  w Ciborzu, Oddział Neurologii,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, XIV Oddział Pediatryczny –
  Pulmonologii i Alergologii
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Oddział Neurochirurgii.