Łukasz Basaj

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień –  nr certyfikatu: SP/1013/2014 w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Psycholog transportu, uprawniony do badań kierowców oraz badań psychotechnicznych w górnictwie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
ukończone Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków.
Ukończona czteroletnia Specjalizacja z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, z pozytywnym zaliczeniem egzaminu
państwowego z psychologii klinicznej w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
Pracownik NZOZ Ośrodek Terapeutyczny "PROFIL" w Żarach i Żaganiu oraz
Centrum Psychoterapii ,,POMOCNA DŁOŃ,, w Szprotawie. Psycholog kliniczny,
psychoterapeuta uzależnień w Łużyckim Centrum Medycznym oraz Przychodni
HOLISTIC MED Grzegorz Dobrzyński oraz w punktach konsultacyjnych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu i Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu.
Wiceprezes Stowarzyszenia Profilaktyczno-Edukacyjno-Terapeutycznego PROFIL w Żarach.
Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach. Członek Zespołu
Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Województwie
Lubuskim.
Certyfikowany terapeuta uprawniony do pracy ze sprawcami przemocy domowej – program
korekcyjno-edukacyjny DULUTH. Certyfikowany terapeuta indywidualnego programu terapii
"CANDIS" – dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub
haszyszu, certyfikowany trener programu profilaktycznego wczesnej interwencji "FreD goes
net" – dla młodych osób eksperymentujących z używaniem środków psychoaktywnych.
Autor i realizator programów profilaktycznych: JOKER NET, KONTRA, PSYCHE-SZAKAL
DEBATA O DOPALACZACH, BEZPIECZNA SIEĆ, AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA –
programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz uzależnień
behawioralnych – hazardu, gier sieciowych i cyberbezpieczeństwa. Auto i realizator programu
neurorehabilitacji funkcji poznawczych NEURO-PROGRES.

2

Dotychczasowa praktyka i staże kliniczne:
 Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie,
 Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych "BETANIA"
w Mstowie,
 Areszt Śledczy w Lublinie, Dział Penitencjarny,
 W okresie studiów magisterskich wolontariusz na rzecz Pacjentów Kliniki
Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ "Nowy Dworek".

W ramach specjalizacji z psychologii klinicznej staże w:
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Onkologicznej,
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu im. J. Gromkowskiego, XI Oddział
Pediatryczny,
– Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Oddział Psychiatrii
Dziecięcej oraz Oddział Psychiatrii Sądowej,
– 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach, Oddział Psychiatryczny,
– Uzdrowisko Cieplice Sp. Z.O.O. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, Oddział Rehabilitacyjny
i Leczenia Środowiskowego,
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Zielonej Górze,
Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych,
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ
w Ciborzu, Oddział Neurologii,
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, XIV Oddział Pediatryczny –
Pulmonologii i Alergologii
– Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Oddział Neurochirurgii.