Opiniowanie psychologiczne

  • Na potrzeby Komisji Lekarskich oraz Komisji Orzekania ds. Niepełnosprawności.
  • Ustalanie kierunków pracy psychoterapeutycznych i/lub rozwoju osobistego.
  • Opiniowanie oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie psychologicznej diagnozy klinicznej.

Opiniowanie neuropsychologiczne

  • Badanie ilorazu inteligencji (IQ).
  • Ocena sprawności pamięci, uwagi, koncentracji oraz innych funkcji poznawczych.
  • Diagnoza psychologiczna w obszarze tzw. Chorób otępiennych, m.in. Alzheimera i Parkinsona oraz łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych.