Praktyka oparta na dowodach naukowych ang. Evidence Based Practice (EBP).

Terapia psychologiczna oparta na dowodach naukowych – przetestowana i poddana weryfikacji klinicznej.

Terapia psychologiczna dla młodzieży i rodzin oraz osób dorosłych.

Zakres terapii psychologicznej:

  • Zaburzeń lękowych i nerwicowych oraz depresji,
  • psychoterapia uzależnienia od internetu, nowych technologii, gier sieciowych i hazardu on-line,
  • psychoterapia uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych,
  • terapia psychologiczna w sytuacjach cyberprzemocy, stalkingu,
  • interwencja kryzysowa,
  • terapia par.